Gå til hovedindhold
Du er her:

Åbent hus-arrangementer

Her kan du læse om de Åbent hus-arrangementer, der afholdes på Solgården

Der afholdes åbent hus-arrangementer 1-2 gange årligt. Ved disse arrangementer vil man blive orienteret om de ting der sker på Solgården.

Efter orienteringen vil der være mulighed for dialog med plejecenterleder, afdelingsledere, repræsentant fra Den Kommunale Madservice samt repræsentant fra Seniorrådet.

Her på siden kan du læse referaterne. Nederst kan du finde referaterne i PDF-format.

Referater

 • Referat fra mødet 10. januar 2023

  Dagsorden var:

  1. Information fra Den Kommunale Madservice v/afdelingsleder Henrik Clement og køkkenchef Lau Dahl
  2. Information fra pårørendevejleder v/Merete Andersen Faurskov
  3. Information fra plejecenterleder v/Kirsten Espenhein
  4. Eventuelt

  Ad. 1

  Henrik Clement informerede om kosten og de tanker, der ligger bag: Mad fra Bunden.

  Overordnet forsøges det at producere så meget som muligt i plejecentrenes egne køkkener som f.eks. marmelade, brød, kager, desserter, special kost, almindelig kost m.v.

  Solgårdens nye køkkenchef pr. 6. februar 2023 Lau Dahl, blev præsenteret. Lau kommer fra en lignende stilling på Bredebo. Vi ser alle frem til et godt samarbejde.

  Der blev fra ”salen” stillet følgende forslag til køkkenet:

  Kagerne til beboerne er for store. Forslag om små ”portions-kager” til beboerne – f.eks. en brownie til hver eller en mini tærte til hver eller 2 hjemmebagte småkager til hver beboer.

  Det var et stort ønske med flere rodfrugter til den varme mad.

  Det blev foreslået, at frugten til beboerne skæres ud i små stykker – dette virker mere indbydende.

  Ad. 2

  Pårørendevejleder Merete A. Faurskov afholdt et oplæg omkring pårørendes ændrede rolle, når pårørendes kære skal på plejehjem.

  Pårørendevejleder kan kontaktes af pårørende til beboere på plejehjem, og her igennem få hjælp og vejledning.

  Merete Andersen Faurskov kan kontaktes på telefon: 29 35 97 42 eller på mail paaroerendevejleder@ltk.dk.

  Læs mere på www.ltk.dk/paaroerendevejledning

  Ad. 3

  Kirsten Espenhein informerede om det sidste års gode historier samt udfordringer med Covid.

  De kommende udfordringer er i særlig grad kommunens økonomi (ligesom alle andre kommuner) samt rekruttering af nye medarbejdere. I skrivende stund er Solgården så heldige kun at have 1 stilling ledig.

  Beboernes stjernestunder er det allervigtigste, og hermed en opfordring til alle pårørende om at bidrage med stjernestunder til jeres kære her på Solgården.

  Der blev stillet forslag om en lille holder ved hver indgang til diverse pjecer/informationsmateriale. Ofte kommer besøgende ”kun” i den bygning hvor beboeren de skal besøge bor.

  Der blev også stillet forslag til netværksgruppe for unge til demente beboere.

  Det blev foreslået at man kunne benytte en ”Solsikkesnor”, når man skal på tur med demente beboere. Solsikkesnoren kan hentes gratis på Biblioteket.

  Det blev ønsket, at der var flere hyggestunder for beboerne på de enkelte etager. Kirsten opfordrer hermed alle pårørende til ”at dele ud” af deres egen stjernestund med egen beboer. F.eks. kunne man som pårørende sidde i fællesdagligstuen og læse højt af en bog, og dette til gavn for alle beboere i dagligstuen. Man kunne synge sammen med beboerne eller tage et musikinstrument med og spille på dette til gavn for alle. Eller kom og se en håndboldkamp på TV i fællesdagligstuen. Det giver hyggelig stemning til alle.

  Ad. 4

  Det blev informeret, at der er følgende samværstilbud til pårørende og demente:

  • Pusterummet, den første tirsdag i hver måned. Det afholdes i caféen på Bredebo
  • Fællesspisning i caféen på Bredebo, hver 2. onsdag kl. 17.00 – kl. 19.00
  • Frivillig indenfor demens: Nina Harboe (mail: demens1ltk@gmail.com)