Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktiviteter for beboerne

På plejecenter Solgården har vi aktiviteter for både beboere og borgere i lokalområdet.

Plejecenter Solgården huser aktiviteter målrettet beboerne og deres pårørende, og i vores Aktivitetscenter og café kommer primært visiterede hjemmeboende borgere og andre borgere fra lokalområdet.

Vi samarbejder med frivillige og frivillige foreninger om forskellige aktiviteter. Se mere under Frivillig på Solgården.

Aktivitet i hverdagen

Et aktivt hverdagsliv er med til at sikre livskvaliteten. Det kan være at deltage i dagligdags gøremål, at deltage i en fast ugentlig bevægelsesaktivitet eller at komme på udflugt. Solgården har en virksomhedsplan for aktiviteter og her er fokus bl.a. på at skabe synlighed om tilbudene, og at der er aktivitetstilbud for alle - så vi stimulerer beboerne både fysisk, socialt og kognitivt.

Aktivitetsteam

Vi har et aktivitetsteam der jævnligt mødes og koordinerer aktiviteter. Teamet består af en repræsentant fra hver afdeling, en repræsentant fra Aktivitetscentret, fysio- og ergoterapeuten og de tre afdelingsledere.

Vi modtager gerne forslag til nye aktiviteter – skriv til vores hovedmailadresse: solgaard@ltk.dk

Månedens aktiviteter

Vi har aktiviteter for mindre grupper på de enkelte afdelinger og fælles aktiviteter i Solgårdens café. Så vidt det er muligt, tilbyder vi også én-til-én aktiviteter til de beboere der har behov for det, for eksempel ved samvær i beboerens stue eller en gåtur.

På opslagstavlerne i de fælles spise- og dagligstuer hænger der en oversigt over månedens aktiviteter – både de faste ugentlige og de enkeltstående begivenheder. På opslagstavlerne vil der også være særskilte opslag på enkeltstående aktiviteter som fx bustur eller fælles arrangementer i caféen.

Du kan se månedens aktivitetskalender her.

Udover de faste aktiviteter, er der forskellige arrangementer i løbet af måneden, der er åbne for alle. Du kan se de kommende arrangementer hér.

Aktivitetsmapper

Hver afdeling har en aktivitetsmappe, hvor de forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet, bl.a. hvor og hvornår aktiviteten foregår og målgruppen for aktiviteten. Spørg efter mappen hos personalet.

Billeder fra aktiviteterne

På opslagstavlerne kan du - ud over at læse om kommende aktiviteter - se billeder fra nogle af de aktiviteter beboerne har deltaget i.